هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداكثر تا مبلغ ١٠٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ١.٥ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.5 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 1.5 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 2 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٠.١ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل ١50 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه ١ درصد (٠.٠١) ازمتوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 170.٠ میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 1000 میلیون ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق
11 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق طبق قوانین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای پذیره نویسی اولیه هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری به صورت کاغذی مدیر صندوق
کارمزد ابطال مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری که قبلاً به صورت کاغذی صادر شده است مدیر صندوق