برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 96/12/06

ساعت شروع جلسه مجمع: 9:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع: 

1-تغییر حدنصاب های سرمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار موضوع جدول بند 2-3 امیدنامه.

2-تغییر کارمزد مدیر صندوق، موضوع جدول بند 8-3 امیدنامه.