آغاز پذیره نویسی

پذيره نويسي واحدهاي ETF سپهر كاريزما در نماد معاملاتي كاريس١

به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره ٠٥٩٤/الف/٩٢ مورخ ١٩/٠٦/١٣٩٢، از روز يكشنبه مورخ ١٣٩٢/٠٦/٢٤ لغایت ١٣٩٢/٠٦/٢٧ (چهار روز کاری)، تعداد ٤٩،٠٠٠،٠٠٠ واحد از واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل معامله صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما (در شرف تأسيس) در نماد معاملاتي كاريس١ از طريق بازار سوم فرابورس ايران پذيره نويسي مي گردد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروريست: ١) نوع صندوق: صندوق سرمايه گذاري در سهام. ٢) نحوه تسويه و پاياپاي معاملات: T+٣. ٣) تعداد واحدهاي سرمايه گذاري قابل انتشار: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ واحد ٤) تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز: ١,٠٠٠,٠٠٠ واحد ٥) تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي: ٤٩,٠٠٠,٠٠٠ واحد ٦) مبلغ اسمي هر واحد: ١٠,٠٠٠ ريال. ٧) محدوديت حجمي براي هر سفارش خريد (بلوك): ١٠٠,٠٠٠ واحد ٨) حداقل تعداد واحد قابل خريداري توسط هر يک از پذيره نويسان مجاز به پذيره نويسي تعداد ١٠٠ واحد مي باشد. ٩) حداکثر تعداد واحد قابل خريداري توسط ه يک از پذيره نويسان مجاز به پذيره نويسي تعداد ٢,٥٠٠,٠٠٠ واحد مي باشد.