بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/03/05
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 30,629 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 30,214 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/05
کل خالص ارزش دارائی ها 788,715,883,226 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 30,214 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 30,214 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 30,629 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,104,985

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

ضامن نقد شوندگی:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت، محمدمهدي ناسوتي فرد، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها